หัวข้อ Topic ที่สอนโดย ครูเอส

  1. หุ่นยนต์คืออะไร มีอะไรบ้าง (10 นาที)
  2. อิเล็กทรอนิกส์เบืื้องต้น (30 นาที)
  3. เริ่มอย่างไรกับ “หุ่นยนต์” (15 นาที)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *